Minska din oro genom att byta fokus

Du kan minska din oro genom att byta fokus. Det kanske inte känns helt enkelt när oron känns stor och i vissa fall övermäktig, men då kan du ta hjälp av något konkret som en vas med blommor till exempel.

Om vi utgår från vasen på bilden kan det exempelvis bli så här:

Vasen är genomskinlig och rund och cirka en tredjedel av den är fylld med vatten. I vasen finns en orkidékvist med vita utslagna blommor. Två av blommorna ligger i vattnet, en är i den runda vasen och fyra finns över vaskanten.

Fortsätt sedan att notera tills du märker att du släpper orostankarna. Ju mer du fokuserar på den här uppgiften desto svårare blir det för dig att tänka på dina orostankar. Det ger dig därför lite andrum som kan vara viktigt när du upplever att orostankarna tar över. Du kan naturligtvis välja vilken sak du vill att fokusera på.

Det finns flera övningar för att minska oro på bloggen, läs här:

Oro-arkiv – prestera smart

Bryt din oro genom att stoppa den i en burk

Bryt din eller dina barns oro genom att stoppa din eller dina barns oro i en burk. Ja, det fungerar faktiskt. Anledningen till att det fungerar är att det blir en konkret handling du gör. Övningen är väldigt bra att göra med ett barn som har oro innan hen ska gå och lägga sig. På det sättet är det lättare för barnet att släppa orostankarna när hen ska sova.

Så här kan du göra:

  • Ta fram en burk/ask som du tycker om.
  • Fråga dig eller ditt barn vad det är som oroar? Försök beskriv så tydligt som möjligt vad det är som oroar.
  • Går det att identifiera var i kroppen oron sitter? Om du hittar stället lägger du handen där.
  • Säg sedan: ”Nu tar jag min oro om ………………………och lägger den i burken”.
  • När du ”lagt” oron i burken säger du: ”Nu är min oro i burken och får stanna där”.

Om du tycker det känns abstrakt att inte lägga i något rent konkret kan du alltid ta en sak som en symbol för din oro och lägga den i burken.

Ta bort en tanke som är negativ eller som oroar dig

Den här visualiseringsövningen tycker jag är jättebra för att få bort en tanke som är negativ för mig eller om jag har något som jag oroar mig för och som jag egentligen kan släppa.

Börja med att se på din tanke som du känner att du behöver och vill släppa. När du har klart för dig vilken tanke det är rekommenderar jag dig att du sätter dig ner (om du inte redan gör det) och sluter ögonen. Börja sedan ta några djupa andetag. För att få andningen lugn och jämn kan det hjälpa att räkna långsamt till 4 på inandningen och sedan även räkna till 4 på utandningen. Gör detta tills du känner att du har fokus och andningen är jämn och lugn.

Se nu dig själv hålla en ballong med ett snöre. Det är en heliumballong som strävar upp mot himlen. Stoppa nu in din tanke i ballongen. Du kanske kan se tanken som text i ballongen eller kanske som en bild. Oavsett på vilket sätt du ser den så är tanken i ballongen.

När du ser bilden tydligt framför dig väljer du att släppa snöret. Du ser hur ballongen med tanken tar sig uppåt mot himlen. Notera på vilket sätt den tar sig upp och lägg märke till hur din andning blir lättare och lättare ju längre bort ballongen åker.

Fortsätt titta på ballongen tills du känner att ballongen med tanken i är borta eller i alla fall långt bort så att den inte stör dig mer. När du känner dig redo kan du sedan ta några djupa andetag och komma tillbaka.

Har du en orostanke som inte vill försvinna finns en längre övning här: https://blogg.presterasmart.se/2020/07/02/hantera-oro-och-radsla/

Hantera oro och rädsla

Många av oss känner oro då och då. Ibland kan dessa orostankar ta över så pass mycket att det begränsar vårt vardagsliv. Det finns som tur är olika metoder som man inom forskningen kommit fram till hjälper. Jag har satt samman flera metoder här i några steg för jag har märkt att man behöver gå igenom flera steg för att känna lugn eller för att kunna hantera sin oro om man inte arbetat med detta tidigare. När du arbetat med detta ett tag kommer du märka vilket steg du behöver gå in på för att du ska hantera din oro/rädsla.

Medvetandegör det som oroar dig

Sätt ord på det som oroar dig. Skriv ner allt du kommer på, det behöver inte vara skrivet i några längre meningar utan kan vara i punktform. När du skrivit ner det du kommit på så kan det vara bra att färglägga (eller göra något annat som kan särskilja) det som du kan påverka. På så vis blir det synligt för dig vad du kan påverka och vad du inte kan påverka, oavsett hur mycket du oroar dig.

Stanna kvar i känslan

Våga vara kvar i känslan. För varje gång du stannar kvar i känslan hjälper du dig själv att hantera din oro och rädsla. Med tiden kommer du upptäcka att du blir bättre på att hantera oron/rädslan. T.ex. kan du lägga en hand på magen och fokusera på andningen samtidigt som du möter din oro. Första gångerna du gör detta kan du få göra det en längre tid, men ju oftare du gör det desto kortare tid tar det innan du känner lugn.

Ifrågasätt din hjärna/dina tankar

Hjärnan är bra på massor av saker. Den är dock inte alltid tillförlitlig. Våra tankar är sällan objektiva utan är skapade av oss själva och ibland är de skapade när vi inte varit snälla mot oss själva. Därför kan de ibland vara väldigt hårda mot oss och de kan skapa bilder som inte stämmer med verkligheten. Det positiva är att vi kan förändra dessa tankar (finns flera övningar här på bloggen om det). Försök därför att ställa dig utanför och betrakta tanken som du får. Stämmer tanken? Skulle du kunna förändra den? Har du en tanke som säger ”jag kommer bli sjuk” ändra den och tänk ”jag har en tanke om att jag kommer bli sjuk”.

Värsta tanken

Lär dig att våga föreställ dig det absolut värsta scenariot du kan komma på. Försök att ta fram så tydliga bilder som möjligt. Många gånger är det svårt att få fram en tydlig bild och den värsta tanken kan därför avta.

Reality check

Om vi är oroliga och rädda är det vanligt att vi målar upp det hela värre än vad det är. Ta fram fakta över hur sannolikt det är att det inträffar.

Utsätt dig för rädslan/oron

Att undvika rädslan eller oron kan göra den mer skrämmande. Är du t.ex. rädd för att åka hiss är det bra att testa att åka hiss. Är du orolig för att något ska hända din familj är det bra att våga prata om det. Välj då att prata med någon som du känner dig trygg med och som du känner att du kan lyfta dina orostankar med.

Acceptans

Träna dig att acceptera dig som du är och träna dig att tänka ”det får gå som det går” och ”det kommer att gå bra”.

Hoppas detta hjälper dig på vägen!