Är det så lätt att prestera smart?

Både ja och nej får vi nog svara på den frågan. Ja är svaret när du fått upp rutinen för att ta hand om dig själv, tränat för att kunna stå upp för dig själv och lyssna till vad du behöver. Nej blir svaret innan du fått upp rutinen eftersom risken då är stor att du inte tar så schysta beslut gentemot dig själv om vi utgår från ett välmåendeperspektiv.

Jag har jobbat med mig själv i jättemånga år med detta och vill verkligen säga att när du ska börja med att få in en rutin kring att börja prestera smart behöver du sätta ett realistiskt mål med vad du ska göra. Risken är annars väldigt stor att du går all-in en period och inte orkar hålla det och då är det inte längre lätt att prestera smart.  Och även när jag har rutinen så har jag naturligtvis dagar när det inte fungerar så bra. Det är då rutinen blir än mer viktig, för jag vet att om jag fortsätter så blir det bra igen.

Konsten att prestera smart!

Prestera är ett ord som kan väcka många känslor – både positiva och negativa. Prestera innebär och betyder också olika saker beroende på vem du frågar och vid vilken tidpunkt du frågar.

Majoriteten av oss behöver prestera i någon form vid olika tillfällen. Det kan vara allt från att få ihop vardagslivet, att genomföra större redovisningsprojekt i skola eller arbetsliv till träning.

För mig var prestera förr något som var synonymt med att jag var bra, att jag dög. Jag tänkte att om jag presterade bra så var jag också bra som person. Prestationerna var därför till för att få känslan av att jag var en bra tjej. Det var naturligtvis aldrig hållbart i längden för en prestation går över och därmed gick också min känsla av att duga över. Prestationerna blev som quickfix.

Jag har gått i terapi och coachning och jag är även utbildad mental tränare och samtalscoach och idag inser att jag duger precis som jag är utan prestation. Jag jobbar med mig själv dagligen för att alltid ha den tron på mig själv.

Jag tänker att för att vi i längden ska orka prestera behöver vi lära oss att prestera utan att ge avkall på oss själva och vi behöver inse att vi inte är prestationen utan det är vad det är, dvs. en prestation. Vi behöver finna en balans och en bra relation till prestationen. Har vi det kan vi prestera smart.

Enligt min filosofi så handlar prestera smart i grund och botten om att kunna prestera utan att känna stress och att kunna känna att jag duger oavsett utgång på prestationen. I din prestation ska du känna dig tillfreds och lugn i det du av olika orsaker behöver prestera. Kom i håg att prestationen är en prestation och inte du! Detta gäller oss alla, oavsett gammal eller ung.