Lista dina värderingar

Att lista dina värderingar är väldigt klokt och det finns mycket forskning som visar hur viktigt det är att ha kännedom om sina värderingar för att vi ska må bra. Jag kan själv skriva under på det. Under några år i tonåren var jag sjuk i anorexia och bulemi och pga. det gick jag emot flera av mina värderingar. Bland annat har jag en stark värdering i att vara ärlig, men sjukdomen gjorde att jag ljög ganska mycket. Lögnerna var för att undvika att äta eller för att kunna kräkas. Detta gav stora skuldkänslor gentemot min omgivning.

En värdering är vår personliga uppfattning. De styr våra val och beslut, vad vi gör, hur vi relaterar till andra människor och hur vi kommunicerar. Det är de värderingar vi har växt upp med och skapat själva som ofta styr våra val och formar oss till de människor vi är idag. På ett sätt kan man säga att de sätter grunden i våra liv. När vi ska ta ett snabbt beslut bygger det ofta på våra värderingar. Om vi går emot våra värderingar mår vi ofta dåligt, det blir något som skaver inom oss. Som du förstår är det därför viktigt att veta vad vi har för värderingar och var de kommer ifrån.

Våra värderingar kan förändras

Våra värderingar kan förändras. Vi har sällan samma värderingar genom hela livet. När du är ung kan det till exempel vara viktigt att ha ett stort kontaktnät med vänner och att vara populär medan när du blir äldre kanske du istället strävar efter lugn och harmoni. 

Värderingar är en process, till skillnad mot mål som vi kan ”bocka” av när vi uppnått det, som hjälper oss att styra framåt. Våra värderingar är riktningen medan målet är det vi ska uppnå på vägen. En värdering kan vara att jag vill vara en generös och omtänksam kollega på min arbetsplats. Ett mål kan vara att jag vill få en bättre arbetsuppgift.

Vi behöver komma ihåg att alla inte har samma värderingar. Vi tänker lätt att de vi möter har samma åsikter, utgångspunkter och uppfattningar som oss själva. Men som jag skrev i början kommer många värderingar utifrån vår uppväxt och då kan vi förstå att det är naturligt att värderingarna skiljer sig åt.

Övningar i att lista dina värderingar

Att lista dina värderingar har som du märker många fördelar. När du listar dem ska du försöka skriva ner det du kommer på spontant. Undvik att tänka om det är rätt eller fel, för det finns inget rätt eller fel. börja med att skriva ner 3-5 värderingar inom varje område.

Familj: Vilken typ av person vill du vara i dina familjeförhållanden? Hur vill du vara som syskon? barn? Vilka egenskaper vill du använda dig av i dessa relationer?

Föräldraskap: Hur vill du vara som förälder? Vad är viktigt för dig i ditt föräldraskap? Vilka egenskaper vill du föra vidare till dina barn?

Parrelation: Hur vill du vara som partner? Vad är viktigt för dig i en parrelation? Vad ska parrelationen bygga på?

Vänskap: Hur vill du vara som vän? Vad är viktigt för dig i en vänskapsrelation?

Arbete: Hur vill du vara som kollega? Vad gör ett arbete meningsfullt för dig? Vad värdesätter du i ditt arbete?

Utbildning: Vad innebär utbildning för dig? Vad värdesätter du inom utbildning? Hur skulle du vilja vara som student?

Hälsa: Vad innebär hälsa för dig? Hur tänker du kring fysisk och mental hälsa? Vad är viktigt för dig?

När du har skrivit ner dina värderingar kan du testa att se om du kan rangordna dem. Vad är viktigast för dig inom respektive område?