Så lär du dig acceptera dig och din verklighet

Nästan varje dag behöver vi acceptera situationer och händelser som vi är med om. Det kan handla om att jag inte gillar det jag ser i spegeln när jag tittar på mig själv, att jag inte blir bjuden på en fest, inte får det jobb jag sökt eller att jag har blivit lämnad av någon. Om du har svårt att acceptera situationer som beskrivs ovan kan du börja jämföra dig med andra, bli offer eller begränsa dig själv.

Att acceptera handlar inte om att inte få känna ilska, frustration eller ledsamhet. Det handlar istället om att du väljer att se och stå ut med både din inre och yttre verklighet som den är utan att fly, undvika, förvränga eller döma den. Det handlar om att du ger dig möjligheten till en ökad tillit och en större medkänsla gentemot dig själv. Acceptans hjälper dig att släppa sådant som begränsar dig och istället ger dig möjlighet till att må riktigt bra. Övningarna i det här inlägget syftar till att du ska lära dig att acceptera dig och din verklighet.

Övningar för att du ska acceptera dig och din verklighet

Testa följande övningar för att öka din acceptans för hur din verklighet ser ut just nu.

  1. Beskriv för dig själv det du behöver acceptera rent objektivt, som om du skulle referera en händelse i radion för människor som inte ser situationen. Var uppmärksam om du skulle vrida lite på sanningen.
  2. Skapa två rutor eller kolumner för det du vill acceptera. I den ena beskriver du tankar och känslor som du har och i den andra skriver du ner fakta. Kan du se någon skillnad?
  3. Lär dig skapa distans till dina tankar och känslor genom att säga ”jag lägger märke till att jag har en känsla/tanke…”. Den här övningen är jättebra och du kan läsa mer om den i sin helhet här: https://blogg.presterasmart.se/2019/04/23/skapa-distans-till-en-tanke/
  4. Hur skulle du bete dig gentemot en vän i en liknande situation? Vad skulle du säga till din vän? Gissningsvis skulle dina ord vara snällare. Ta de rakt av och byt ut till ditt namn istället.
  5. Skriv ner det du är tacksam för. När du gör det är det lättare för dig att acceptera dig själv och din verklighet. Det kan handla om att du är tacksam för att du har en bostad, ska träffa en vän, är frisk eller har ett arbete.