Skuld och skam vanligt vid ätstörningar

Känslor av skuld och skam är vanliga vid ätstörningar. Skuld och skam skiljer sig åt och jag kommer bara kort beskriva skillnaden här, men jag länkar till några mer inåtgående sidor längst ner.

Skuld uppstår då vi inte lyckas leva upp till våra egna värderingar om hur vi ska vara gentemot andra, det handlar om vårt beteende. När jag var sjuk upplevde jag till exempel väldigt mycket skuld för jag ljög för mina närmaste. Att vara ärlig är en viktig värdering för mig, men ångesten som jag hade kopplat till maten tog över och gjorde att jag ljög. När jag var anorektiker kunde det handla om att jag sa att jag ätit fast jag inte gjort det och som bulimiker handlade det många gånger om att jag behövde ljuga för att få tid att både äta och kräkas.

När vi känner skam handlar det om att vi upplever att vi inte är värdefulla och att vi tvivlar på vårt eget värde. Vi upplever att vi inte duger som dem vi är och att vi behöver vara på ett annat sätt för att vara okej. Vi tolkar omgivningens signaler utifrån en kritisk världsbild, vilket innebär att vi ofta trycker ner oss själva.

Jag hade en otroligt stark kritiker inom mig när jag var ung. Jag upplevde att jag inte dög till och att börja kontrollera maten var ett sätt för mig att hantera det. Som bulimiker var både skuld och skam mycket framträdande. Jag upplevde en otrolig skuld över mitt beteende som hetsätare, men också en skam över att vara en person som låg över toalettstolen och kräktes. Ibland kunde det till och med vara så att jag exempelvis inte fick till att kräkas hemma, då tog jag mig upp till tågstationen och gick in på toaletten där.

I studier har man sett att anorektikern upplever skam när hen äter, när hen oroar sina föräldrar, när hen värderar sig själv negativt samt inför den egna kroppen. För att hantera skammen är undvikande, tillbakadragande och attack av självet tydliga beteenden.

Arbeta med din skuld och skam

Forskning har visat att man oftare använder sig av strategier för att reparera skuldkänslor än skam, till exempel för att gottgöra eventuella snedsteg. Skammen kan vara svårare att hantera för den handlar om oss som personer och inte om vårt agerande. Nedan får du börja med att träna på att identifiera upplevelser och tillfällen av skuld och skam. Sedan kommer några övningar på hur du kan arbeta vidare med det. Jag vill också säga att hela bloggsidan med övningar är bra för att hantera skuld och skam.

Upplevelser och tillfällen av skuld och skam

Fundera över när du upplever skuld och skam. Känner du mer skam än skuld eller tvärt om? Tycker du att du duger som du är? Hur ser du på dig själv i förhållande till andra? Skriv gärna ner.

Reaktioner av skam

Donald Nathanson har tagit fram en teoretisk modell som beskriver reaktioner av skam, en ”skamkompass” (1992). Den beskriver fyra riktningar som representerar kompassens poler:

  • Norr – kännetecknas av att man drar sig undan och undviker sociala situationer.
  • Söder – präglas av att man distraherar sig själv och andra från den smärtsamma känslomässiga erfarenhet som situationen orsakat.
  • Väst – kännetecknas av att aggression riktas utåt mot andra för att minimera sin egna skamupplevelse.
  • Öst – självkritik används för att ta kontroll över skammen samt att förhindra att situationen sker igen.

Kan du känna igen dig i någon av dessa poler? Du kan naturligtvis befinna dig i flera beroende på situation, men många gånger har vi någon som är mer kopplad till vårt beteende på grund av vår uppväxtmiljö.

Prestationer

Höga eller låga prestationer kan vara sätt att komma undan skammen och självkritiken. En del gör det genom att sätta höga, och ofta orimliga krav. På kort sikt förmår vi tysta den självkritiska rösten genom detta. Vi lever på tron att vi kommer att bli accepterade om vi bara uppfyller de omfattande kraven. Detta är dock bara en falsk trygghet. Eftersom målen är allt för höga och vi själva många gånger är allt för dömande fastnar vi i en rundgång av prestation, känsla av misslyckande och skam.

Ett annat sätt att hantera känslan av andras dömande och vår egen svidande kritik är att inte göra något alls. Då sänker vi ribban och presterar långt under vår förmåga eller skjuter vi upp saker och aldrig blir klara.

Kan du se att du kompenserar din skam med att sätta orimliga krav på dig själv eller att du skjuter upp saker och säger till dig själv att du ändå inte kommer klara det? Var kommer kraven ifrån?

Medkänsla till dig själv

För att minska din skam behöver du acceptera dig själv för den du är och minska kraven på dig själv. Försök skriva ner några saker som är bra med dig (inga prestationer). Jag vet att det kan vara jättesvårt, men du kanske kan få ner en sak till en början för att sedan öka på.

Här har jag några övningar som handlar om att duga som jag är:

https://blogg.presterasmart.se/category/ovningar/sjalvkansla/

Mera läsning

Brené Brown – Våga vara operfekt

Mia Törnblom – Sårbar och superstark

Göran Larsson – Skamfilad