Förverkliga dina drömmar

Förverkliga dina drömmar. Ta en stund och fundera över vad du längtar efter, vad du drömmer om. Vad skulle det innebära och göra med dig om du uppnådde din dröm? Skapa bilder inom dig där du ser dig ha uppnått drömmen och lägg märke till hur du agerar och mår när du har uppnått din dröm. Ta reda på vad du behöver för att nå din dröm. Finns det andra som haft liknande dröm och uppnått det? Kan du fråga dem? Läs böcker och andra tips. Peppa dig själv att du kan nå din dröm. Kom ihåg att det kan ta tid – ge inte upp! självledarskap#drömmar

Ta en stund och fundera över vad du längtar efter, vad du drömmer om. Vad skulle det innebära och göra med dig om du uppnådde din dröm? Skapa bilder inom dig där du ser dig ha uppnått drömmen.Ta reda på vad du behöver för att nå din dröm. Finns det andra som haft liknande dröm och uppnått det? Kan du fråga dem? Läs böcker och andra tips. Peppa dig själv att du kan nå din dröm. Kom ihåg att det kan ta tid - ge inte upp! #självledarskap#drömmar

Skapa målambitioner för 2021

Skapa målambitioner för 2021. Vid varje årsskifte tittar jag på mina målambitioner inför kommande år. Sedan följer jag upp och uppdaterar dessa en gång i halvåret. Jag följer egentligen upp det kontinuerligt när jag kvällsreflekterar, men en större uppdatering görs till sommaren ungefär. Jag har gjort detta i många år och fick idéen av Mia Törnblom som har metod för detta. Ni kan se mer om hennes metod här: https://mtutbildning.se/kurs/sjalvledarskap/ . Jag skriver mina målambitioner inom kategorierna Hälsa, arbetsliv, relationer, ekonomi och egentid. Kategorier kan du skapa precis utifrån vad som passar dig bäst. Någon gång har jag haft familjeliv och privatliv med som kategori. För detta år går dessa in inom relationer och egentid.

Målambitioner är inga specifika målsättningar, det kan jag skapa utifrån mina ambitioner. Målambitionerna hjälper mig snarare i en riktning som jag vill leva efter, något att sträva emot. Jag skriver målambitionerna i en bok som jag tittar i ofta, vilket innebär att hjärnan repeterar dessa och på så vis går mina handlingar i den riktningen.

Målambitioner i varje kategori

Jag skriver målambitioner i varje kategori. För till exempel hälsa har jag skrivit vad jag vill och behöver inom fysisk träning, mental träning, reflektioner och meditationer. Där preciserar jag vad jag vill/behöver vad gäller för antalet träningspass och vad jag vill utveckla. Inom kategorin relationer skriver jag ner personer och vad jag vill utveckla med dessa. Jag kanske vill hinna umgås mer med dem och jag kanske behöver ha mer tålamod i några relationer och vad behöver jag göra för att ha det i så fall. Det kan också komma upp att det är någon relation som jag behöver ta ett steg ifrån för att den dränerar mig på energi. Därefter gör jag liknande för de kategorier jag valt ut att ha med.

Testa gärna. Kom ihåg att det finns inga rätt eller fel!

Skapa den verklighet du vill ha genom dina drömmar

Dina drömmar kan skapa den verklighet du vill ha. Som jag har skrivit tidigare i bloggen är vår hjärna fascinerande. Bland annat genom att den inte alltid kan skilja på vad som är verklighet och vad som är fantasi. Detta kan vi dra nytta av genom att till exempel tillåta oss att drömma om någonting vi längtar efter. Att identifiera våra drömmar är första steget till att det kan bli verklighet. Så fort vi börjar synliggöra och sätta ord på det vi önskar börjar hjärnan omedvetet arbeta för att nå det.

Skriv ner dina drömmar och skapa den verklighet du vill ha

Skriv ner dina drömmar och du kan skapa den verklighet du vill ha. Anteckna allt som du kommer på att du önskar dig. Ta med allt du skulle vilja göra, allt du skulle vilja bli, allt du skulle vilja äga och varje plats du skulle vilja resa till. Skriv ner om det är några nya människor du skulle vilja lära känna, om du vill flytta, gå någon utbildning, byta yrke eller köpa ett djur.

Skriv allt som kommer upp. Det behöver inte skrivas i någon speciell ordning och det finns inget som är för stort eller för litet.

Kom i håg att du kan skapa ditt liv, det liv du vill ha, oavsett hur det tidigare har varit!

Kosten påverkar ditt välmående

Allt fler forskare är övertygade om att många av de sjukdomar som hotar vårt mentala välbefinnande har sin grund i tarmen och kan förebyggas och botas med rätt kost. Matar man tarmen med goda bakterier kan man förebygga både stress, depression, demens och oro.

Klart vi vill må bra och förebygga sjukdomar är naturligtvis också något som är toppen att kunna göra genom att äta så att tarmen blir glad. Det är inte alltid lika lätt i verkligheten att mata tarmen glad på grund av att man under många år kanske ätit annan mat.

Jag ska inte rabbla upp en massa mat här för det finns det många bättre sidor som gör utan jag ska nämna några saker utifrån det jag är bra på, nämligen att sätta realistiska mål.

Det första du behöver göra är att ta några dagar och observera hur du äter i dag (om du inte vet exakt det). Detta är väldigt nyttigt för många av oss för många gånger tror vi att vi vet mer om hur vi äter än vad vi gör. Under observationsdagarna ska du bara observera, inte göra någon förändring.

När observationsdagarna är klara så har du din nulägesanalys över vad du äter färdig. Gör också en nulägesanalys över hur du har det i livet generellt idag. Bedöm dig på en skala från 0-10, där 10 är alltid, och tänk på faktorer som: nöjd med livssituationen, balans i tillvaron, känner lugn och bra förhållande till mat.

Utifrån din nulägesanalys kan du nu börja titta på vad du vill sätta för mål. För att du ska kunna uppnå ditt mål bör det vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Rimligt och Tidsbundet (SMART). För vissa kan det realistiska och accepterade målet vara att lägga till en grönsak till måltiden och utesluta ett fikatillfälle medan det för någon annan är att göra flera mål vegetariska. Viktigt att utgå från sig själv och sin nulägesanalys. Dessutom behöver man lista de hinder man kan komma på som kan göra att man inte når sitt mål och sedan göra en åtgärdslista för dessa. Hinder kan vara allt från att man har negativa tankar om sig själv, brist på motivation, vanemönster till sockerberoende.

För att komma förbi sina hinder behöver man titta på vad man behöver göra för att komma förbi dem. Många gånger handlar det om att man behöver jobba med sig själv när man ska ändra ett beteende och ibland behöver man då ta hjälp och/eller skriva ner en konkret handlingsplan.

Det finns bra metoder för att få till förändring i sitt liv, oavsett vad det är man vill förändra. Det viktigaste är att man själv vill!