Gör en 24-timmarskoll!

Gör en 24-timmarskoll över vad du de senaste 24 timmarna har varit med om, vad andra har gjort för dig och vad du är tacksam över. Detta är ett jättebra sätt för att få en paus och byta perspektiv om du är stressad över vad du behöver göra det kommande dygnet. Ta med allt du kan komma på, stort som litet. Det kan vara någon du hälsat på, ett telefonsamtal som du haft eller att du tvättat tre tvättar med kläder.

När du är klar kan du fråga dig själv följande:

  • Vad behöver jag för att känna mig stärkt inför det kommande dygnet?
  • Vad ser jag fram emot det kommande dygnet? Det finns alltid något även om det först kan verka övermäktigt av allt du ska hinna med.
  • Är det något jag kan ta bort?

Träningen förbränner dina stresshormoner.

Träning är bra för mycket, det vet vi. Jag vill ändå lyfta hur bra det är för vår hälsa och vårt välmående. Träningen har stor påverkan på både vårt fysiska -och psykiska välmående. Själv har jag under detta år med min rehabträning så tydligt märkt vad träningen gör med mig mentalt. När jag inte kunnat träna fullt ut så har jag tydligt märkt det på mitt humör och välmående. Jag har blivit sänkt och fått arbeta mycket mentalt med mig under dessa perioder.

Om vi ser träningen kopplad till stressnivån så finns det tydliga kopplingar:

  • Träning förbränner stresshormoner (stressnivån minskar).
  • Träning förbättrar sömnen vilket leder till minskad stressnivå.
  • Träningen skapar mer syre till de centra som styr våra tankar, vilket gör att vi kan vara mer medvetna om våra tankar.
  • Träning utsöndrar endorfiner till hjärnan som skapar mer välmående.
  • När du tränar kan du få en stund där du inte tänker på det som t.ex. oroar dig.
  • Träning ökar ditt psykiska välmående vilket i sin tur leder till att du kan hantera stress bättre.

Ja, jag skulle kunna fortsätta för så mycket forskning finns det på att träning är så bra medicin mot negativ stress. Hitta den träningsform som passar dig bäst. Vi är alla olika och vi mår bra av olika former så det gäller att hitta något som passar sig så att man fortsätter att träna.

Lycka till!

Är vi mer stressade i dag?

Sjukskrivningar på grund av stress ökar stort. Sedan 2010 har antalet sjukskrivna med utmattningssymtom sexdubblas – och en ny trend märks i sjuktalen. Det är de yngre som bränns ut, man är borta längre och var fjärde drabbad blir sjuk igen.

Stress är i grunden något bra, något vi behöver. Det är när den blir långvarig och när det inte finns någon återhämtning som det kan bli problem. Det som flera forskare framförallt ser som skillnader från förr är att vi i dag inte har samma återhämtningsmöjligheter. Både Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Karolinska institutet, och Gunnar Aronsson, som forskat om arbetsliv och stress i över 40 år, menar på att det fanns fler viloperioder i det tidigare arbetslivet och kanske hela livet i övrigt.

I bondesamhället var det uttalat att man arbetade den tid det var nödvändigt och sedan vilade man. Det fanns också väldigt lite plikter utanför arbetet, som det finns mycket av i dag. Tiden utanför jobbet i dag är mycket mer fyllt av stimulans, men också av krav och annat som motverkar återhämtningen.

Än annan tydlig skillnad är att arbetsuppgifterna kan flyta ihop mer i dag mer än under t.ex. industrialiseringen där man gick hem när klockan ringde på fabriken.  I dag är vi ständigt uppkopplade och unga som inte har fått ihop arbetslivserfarenhet kan lätt känna att de måste vara tillgängliga hela tiden för att inte riskera att missa en möjlighet till arbete eller erfarenhetsutveckling. Det är sannolikt en förklaring till varför vi ser en ökning av stress hos unga menar många forskare. Det är också det Folkhälsomyndigheten lyfter fram som en orsak till ökningen av stress hos barn och unga i deras rapport ”Varför har den psykiska ohälsan ökat hos barn och unga?” . Detta kommer jag skriva mer om i ett nästkommande inlägg.

Det är de idealiska medarbetarna som går i väggen, konstaterar Marie Åsberg, och kvinnor drabbas i högre utsträckning än män. Det menar hon att man även kunde se i de första psykriatiska studierna som genomfördes om psykisk ohälsa 1947 i Lundbyområdet i södra Sverige.