Träningen förbränner dina stresshormoner.

Träning är bra för mycket, det vet vi. Jag vill ändå lyfta hur bra det är för vår hälsa och vårt välmående. Träningen har stor påverkan på både vårt fysiska -och psykiska välmående. Själv har jag under detta år med min rehabträning så tydligt märkt vad träningen gör med mig mentalt. När jag inte kunnat träna fullt ut så har jag tydligt märkt det på mitt humör och välmående. Jag har blivit sänkt och fått arbeta mycket mentalt med mig under dessa perioder.

Om vi ser träningen kopplad till stressnivån så finns det tydliga kopplingar:

  • Träning förbränner stresshormoner (stressnivån minskar).
  • Träning förbättrar sömnen vilket leder till minskad stressnivå.
  • Träningen skapar mer syre till de centra som styr våra tankar, vilket gör att vi kan vara mer medvetna om våra tankar.
  • Träning utsöndrar endorfiner till hjärnan som skapar mer välmående.
  • När du tränar kan du få en stund där du inte tänker på det som t.ex. oroar dig.
  • Träning ökar ditt psykiska välmående vilket i sin tur leder till att du kan hantera stress bättre.

Ja, jag skulle kunna fortsätta för så mycket forskning finns det på att träning är så bra medicin mot negativ stress. Hitta den träningsform som passar dig bäst. Vi är alla olika och vi mår bra av olika former så det gäller att hitta något som passar sig så att man fortsätter att träna.

Lycka till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *