Är vi mer stressade i dag?

Sjukskrivningar på grund av stress ökar stort. Sedan 2010 har antalet sjukskrivna med utmattningssymtom sexdubblas – och en ny trend märks i sjuktalen. Det är de yngre som bränns ut, man är borta längre och var fjärde drabbad blir sjuk igen.

Stress är i grunden något bra, något vi behöver. Det är när den blir långvarig och när det inte finns någon återhämtning som det kan bli problem. Det som flera forskare framförallt ser som skillnader från förr är att vi i dag inte har samma återhämtningsmöjligheter. Både Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Karolinska institutet, och Gunnar Aronsson, som forskat om arbetsliv och stress i över 40 år, menar på att det fanns fler viloperioder i det tidigare arbetslivet och kanske hela livet i övrigt.

I bondesamhället var det uttalat att man arbetade den tid det var nödvändigt och sedan vilade man. Det fanns också väldigt lite plikter utanför arbetet, som det finns mycket av i dag. Tiden utanför jobbet i dag är mycket mer fyllt av stimulans, men också av krav och annat som motverkar återhämtningen.

Än annan tydlig skillnad är att arbetsuppgifterna kan flyta ihop mer i dag mer än under t.ex. industrialiseringen där man gick hem när klockan ringde på fabriken.  I dag är vi ständigt uppkopplade och unga som inte har fått ihop arbetslivserfarenhet kan lätt känna att de måste vara tillgängliga hela tiden för att inte riskera att missa en möjlighet till arbete eller erfarenhetsutveckling. Det är sannolikt en förklaring till varför vi ser en ökning av stress hos unga menar många forskare. Det är också det Folkhälsomyndigheten lyfter fram som en orsak till ökningen av stress hos barn och unga i deras rapport ”Varför har den psykiska ohälsan ökat hos barn och unga?” . Detta kommer jag skriva mer om i ett nästkommande inlägg.

Det är de idealiska medarbetarna som går i väggen, konstaterar Marie Åsberg, och kvinnor drabbas i högre utsträckning än män. Det menar hon att man även kunde se i de första psykriatiska studierna som genomfördes om psykisk ohälsa 1947 i Lundbyområdet i södra Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.